Jan Fischer: „NEDÁM SI DIKTOVAT“

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Politické páky, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 11. 04. 2009

Jan Fischer: „NEDÁM SI DIKTOVAT“. To asi myslel jako v roce 1980, kdy vstupoval do KSČ a kdy mu to také nikdo nenadiktoval a kdy po 1968/1969 nastala brutální "komunistická normalizace" a kdy každé malé dítě již vědělo, co jsou komunisti zač a čeho jsou schopni ?! Neskutečné, jakých bezcharakterností je česká země neustále schopna produkovat a bez odporu snášet. Je zemí bezcharakternosti, bezpáteřnosti, lidí schopných za kus žvance prodat kdykoliv a cokoliv i poslední kousek morálky, cti, čestnosti a charakternosti.“