phpRS
Dnešní datum: 03. 03. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Weblinks  

Novinky
17.02.2011:

Zpráva o poměrech v NVÚ Minkovice !! Kopie důležitého samizdatu z roku 1984


19.08.2007: POZOR - VSTUP !
V hlavním menu je nově VSTUP pro psaní příspěvků. Uživatelské jméno je anonym a heslo též anonym. Po napsání příspěvku je nutno redakci o této skutečnosti poslat e-mail uveřejněný vlevo dole KONTAKT.

10.06.2007: 14. rockový Zelený tulipán - sobota
09.06.2007: 14. rockový Zelený tulipán - pátek
12.01.2007: POZOR POZOR !
Neplatné e-mailové adresy v komentářích a osobní invektivy budu nemilosrdně mazat!

06.12.2006: OpenOffice.Org slaví již šesté narozeniny !!!
Zapomeňte na Microsoft Office za víc jak 10.000 Kč! Zde jsou: Další podrobnější informace.

Kalendář
<<  BĹ™ezen  >>
PoÚtStČtPáSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!


Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Kdo je On-Line?
Neznámý čtenář

Informace o Free.cz

Zelení inženýra Petra Uhla

* Válka ve Straně zelených pokračuje! (2)

Vydáno dne 28. 06. 2005 (6839 přečtení)

Předseda SZ Jan Beránek mluví o faktech, předseda Ústřední revizní komise (ÚRK) Petr Hrdina fabuluje ... Andrea Herbrychová, místopředsedkyně ÚRK potvrzuje lži Petra Hrdiny.

Vážení Zelení,

vzhledem k emailu předsedy ÚRK Petra Hrdiny, který rozeslal dnes po půlnoci a ve kterém napadá předsedu SZ Jana Beránka z použití „vědomých nepravd“ a z „nařčení ÚRK z toho, že ÚRK překračuje své pravomoci a nejedná v souladu se stanovami“, bych vám ráda zaslala své stanovisko k jednomu z posledních rozhodování ÚRK.

Na úvod bych chtěla zdůraznit, že ÚRK má být nestranným orgánem, který má vyhledávat fakta a na jejich základě rozhodovat a velmi mne mrzí, že sama mám pocit, že tomu tak není a že některá důležitá rozhodnutí ÚRK nejsou věcně podložená, nejsou tak důvěryhodná a rozhodně nepřispívají k vyjasnění a zklidnění situace, ale spíše naopak.

Nemohu sice s jistotou říct, že rozhodnutí o podnětu Daniely Matějkové k rozhodnutí pražské KRK je čistě účelové, ale že je nepodložené a neodůvodněné je jisté.

Text vlastního stanoviska:

Stanovisko Andrey Herbrychové:

Předseda ZO Prahy 11 žádal svým podnětem zrušení KK, protože nedostal pozvánku, pražská KRK prohlásila tuto konferenci za neplatnou neboť ZO Praha 11 a ZO Praha 9 nebyly včas a dostatečným způsobem informovány o svolání krajské konference a následně předsedové ZO Praha 11 a ZO Praha 9 připustili, že pozvánku dostali. Nebylo mi tedy jasné, proč má být pražská KK neplatná, jestliže pozvánky byly doručeny.

Obdobný problém, tj. s otázku, zda KK byla svolána platně, jsem řešila v loňském roce. Jednalo se o KK Olomouckého kraje. Pro rozhodování o pražské KK jsem však postrádala odpovědi na otázky, které pro posouzení celé věci pokládám za podstatné. Hlasování o tomto usnesení jsem se proto zdržela. Jednání, které proběhlo dne 12.05.2005 v Praze a které se uvedenému podnětu věnovalo, jsem se neúčastnila. Zápis z tohoto jednání rozeslal předseda ÚRK teprve 22.06.2005, tedy více jak měsíc po konání oné ÚRK a dva dny před dalším jednáním ÚRK. Ze zápisu vyplynulo, že „Ostatně předsedové ZO Praha 9 a Praha 11 připustili, že zprávu dostali (objevili ji v doručených zprávách později až po konferenci).“ Zprávou je míněno pozvání na KK konanou dne 12.03.2005.

Požádala jsem tedy kolegy v ÚRK - a zejména Petra Hrdinu, jako člena, který byl šetřením v uvedené kause pověřen – o další informace. Tyto informace jsem uvedla shora. Zapsala jsem pouze to co mi na mé dotazy sdělil on sám nebo Eva Tylová či Miroslav Rokos. Správnost zápisu si kontroloval Petr Hrdina přímo při vytváření zápisu na místě samém a požádal mne o některé opravy a doplnění, které jsem pochopitelně provedla. Na moji žádost Petr Hrdina přislíbil vypracovat písemnou zprávu, ve které uvede všechny relevantní informace.

Pro odpověď na otázku, zda byla KK svolána platně jsou podstatné zda způsob svolání byl v souladu Stanovami a JaVŘ. Otázku svolání KK upravují §1, 3-4 JaVŘ, čl. 12 a 15 Stanov (Viz příloha) a vyplývá z nich, že pozvánky musejí být rozeslány předsedům ZO nejméně 14 dní před konáním KK, přičemž o „způsobu organizačně-technického zajištění průběhu jednání“, kam rozhodně spadá zajištění rozeslání pozvánek, rozhoduje Rada KO.

Předmětná KK měla být dle rozhodnutí Rady KO svolána obyčejným dopisem i e-mailem a rozesláním pozvánek byl pověřen Vít Červenka. E-mailové pozvánky měly být rozeslány prostřednictvím pražského mailing listu. Nikdo z kolegů mi nebyl schopen odpovědět na dotaz, kterým pražským ZO byly pozvánky rozeslány, ať už dopisem či e-mailem. Uvedli, že neví, kdo je v databázi pražského mailing listu, tj. kdo dostává informace rozeslané jeho prostřednictvím, a že o tuto informaci žádal Vít Červenka hlavní manažerku i předsedkyni pražské KO, Danielu Matějkovou, která mu ji odmítla poskytnout. Co se dopisů týká, tak Vítovi Červenkovi, který je jako 1. místopředseda pražské Rady KO pověřen komunikací se ZO, některé ZO sdělily, že nehodlají být aktivní a tak se rozhodl jim pozvánku neposílat.

Dnes jsem se zeptala hlavní manažerky SZ, Štěpánky Peroutkové, zda mají všichni předsedové ZO Praha mailovou adresu. Odpověď zní, že ano, kromě ZO Praha - Dolní Chabry, kde je domluveno, že kontaktní mailovou adresou je mailová adresa bratra předsedy ZO. Můj další dotaz se týkal toho, zda jsou tyto adresy předsedů ZO na pražském mailing listu. Odpověď zní, že ano. Postup je takový, že poté, co Štěpánka Peroutková zapíše nově vzniklou pražskou ZO do evidence, přidá Vojta Krmíček, asistent pro www stránky, mailové adresy jejích členů uvedené na přihlášce na mailing list. O vzniku nové ZO informuje hlavní manažerka i předsedkyni KO, tedy Danielu Matějkovou.

Daniely Matějkové jsem se tedy zeptala, kdy byly pozvánky na uvedenou KK rozeslány na mailing list. Odpověď zní, že jednou cca 14 dní před konáním KK, podruhé asi tři dny před konáním KK.

Dle svého usnesení ze dne 25.11.2003, považuje ÚRK za písemný dokument i dokumenty zasílané elektronickým způsobem.“

Podtrženo shrnuto:

Stanovy určují, že pozvánka na KK musí být ZO odeslána 14 dní před konáním konference.

Adresy všech předsedů pražských ZO jsou na pražském mailing listu (vyjma Prahy Dolní Chabry - tam je dle dohody adresa bratra předsedy).

Pozvánka na KK prostřednictvím pražského mailing byla rozeslána cca 14 a cca 3 dny před konáním KK.

Předsedové ZO Praha 9 a ZO Praha 11 připustili, že pozvánku dostali.

Přesto pražská Krajská revizní komise rozhodla, že KK i její závěry jsou neplatné, protože předsedové ZO Praha 9 a ZO Praha 11 nebyli včas a dostatečným způsobem informováni.

A ÚRK toto rozhodnutí potvrdila…

Netvrdím, že pražská KK byla svolána v souladu se Stanovami. Stále mi totiž chybí informace, kdy přesně byly e-mailové pozvánky odeslány, tj. zda byla dodržena 14-ti denní lhůta, kterým ZO byly rozeslány pozvánky dopisem a jak to bylo se ZO Praha - Dolní Chabry, resp. zda předseda této ZO potvrdí, že žádal, aby pro zasílání informací byl používán e-mail jeho bratra.

Nemohu však souhlasit s závěrem pražské KRK ani ÚRK. Ze zápisu pražské KRK vyplývá, že své rozhodnutí opřela pouze o vyjádření předsedů ZO Praha 9 a ZO Praha 11. Žádné další skutečnosti, tj. jak, komu a kdy byly pozvánky rozeslány, vůbec nezjišťovala. Nevyžádala si ani stanovisko předsedkyně KO ani 1. místopředsedy. Šetření ÚRK, resp. Petra Hrdiny, bohužel také nemohu považovat za dostatečné. Jak mi řekl Vojta Krmíček, ptal se jej Petr Hrdina na to, kdo je na mailing listu a jakým způsobem na něj Vojta adresy přidává a Vojta mu odpověděl. Dovozuji, že Petr Hrdina věděl, že předsedové pražských ZO jsou na pražském mailing listu. Přesto mi řekl, že se nevědělo, kdo je na tomto listu zařazen. Informace, kdo je na tomto listu zařazen není pro tuto kauzu podstatná. Pokud se tímto listem rozesílaly pozvánky předsedům ZO na KK, jsou podstatné pouze tři informace. Zda jsou na tomto listu předsedové ZO a zda a kdy byla pozvánka skutečně rozeslána. První informaci Petr Hrdina měl, druhou a třetí zřejmě nezjišťoval.

Ve svém podnětu proti rozhodnutí pražské KRK uvedla Daniela Matějková další skutečnosti, pro které považuje rozhodování KRK za účelové a pražskou KRK za nekompetentní - pro zjevná a opakující se účelová jednání a rozhodnutí, která považuje za jednostranná a zkreslená a požádala proto ÚRK, aby přezkoumala její nezávislost a nepředpojatost v dosavadních rozhodnutích.

ÚRK pokud vím, toto dosud neučinila.

Na oné KK, konané dne 12.03.2005 byla Daniela Matějková zvolena členkou Republikové rady. Republiková rada byla svolána na den 03.04.2005. O neplatnosti KK a tedy o tom, že Daniela Matějková, není členkou RR, rozhodla pražská KRK čtyři dny před konáním RR, dne 31.03.2005. Nevím jistě, zda rozhodnutí KRK i ÚRK bylo či nebylo účelové, že bylo nekompetentní je jisté.“.

S pozdravem,

Andrea Herbrychová,

místopředsedkyně ÚRK


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: BazMyslik | Počet komentářů: 79 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PUP ČTK BIS E-MAIL

Ceska_pozice
Nové elitní informační nezávislé internetové médium

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Kdo bude bez našeho souhlasu a bez změn šířit zde uveřejněné materiály, stává se naším nejlepším přítelem!
© 1949 ÷ 2007, POPPER Univerzál Projekt. Všechna práva vyjražena,