Pružinského mafie má opravdu, ale opravdu dlouhé prsty.

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BiS ČTK, Vydáno dne: 25. 02. 2012

Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením Února 1948.

Pružinského mafie má opravdu, ale opravdu dlouhé prsty. 

Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením Února 1948. Tehdy byl KSČ, vedoucí silou lenivého proletariátu, uloupen skutečným pracujícím majetek za biliony, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných soudruhů. Tak si to soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti oposmluvně „zlegalizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „strany modrého ptáka“ a „oranžového levého padělku“ namísto bývalé ČSSD. „Lůze" rozdali kuponové knížky, neradi vrátili zničený majetek několika přeživším restituentům (včetně ochočeného disidenta Havla). Teď rafinovaně svádí všechno svinstvo střídavě na ekology, restituenty, pokrokáře, eurofily, finančníky, katolíky, (ne už na tajné spoluhráče z KSČM) a každý volič je jim dobrý v jejich absurdní opofrašce: „Každý chvilku krade pilku“. Ohánějí se"standardní parlamentní“ kleptokracií (superagenta a opravdu, ale opravdu vlastizrádce Pružinského, která je pro něj „opravdu, opravdu tím nejlepším možným řešením“). 

Po listopadu se jediná konsolidovaná a „vedoucí státní strana KSČ“ za účelem udržení moci leninsky strategicky rozdělila na tři bojové a navzájem koordinované proudy: 1) „revoluční“ přízemní užiteční  idioti zůstali v KSČM a odborech,  2) mazanější hajzlové „obnovili“ zničenou ČSSD,  3) nejcyničtější svině založily ODS a pomalu zakládají novou krajně nacionalistickou a zamindrákovanou partaj, ani levicová křídla v šovinistické nabídce nezůstávají pozadu. Takto je totalitně vychovaný zmatený, bezradný a stádovitý volič fackován z více stran a může si vybrat, komu střídavě skočí na lep. 

Není to sice vůbec žádná Havlova zásluha, ale „nepartajnická politika“ má paradoxně reálnou a logicky zdůvodněnou šanci.

Všechno už tady jednou bylo – jenom zodpovědný adresný volební systém na bankovním účetním principu dosud nikoli.

Nepomůže nic jiného, než úplná personální adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče, včetně možnosti levného referenda a přímé volby :

Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM).

Existuje stručný a logický projekt: „Právní stát" na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik