Fišer, kandidát na prezidenta není nestraník.

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Press, Zdroj: PUP BiS , Vydáno dne: 07. 01. 2012

Když žena porodí dítě a po té je dá k adopci je nadále bezdětnou ženou, ale nikoliv již pana!

Stejně tak Ing. Jan Fischer, CSc. není nestraník!

V letech 1980 až 1989 byl členem Komunistické strany Československa! V roce 1974 vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE, obor statistika a ekonometrie. Roku 1985 uzavřel postgraduální studium titulem kandidát věd. Od roku 1974 působil v různých funkcích ve Federálním statistickém úřadu (FSÚ). Prostě čisté oddané dítko zavrženíhodného protiprávního komunistického režimu.