Výrok Tomáše Bati z roku 1932

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Press, Zdroj: PUP BiS ČTK, Vydáno dne: 15. 08. 2011

To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.

Výrok Tomáše Bati z roku 1932:

Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.

Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.

Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.


Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“


Současní politici nastoupivši po listopadu 1989 dokazují přesný opak toho, co Tomáš Baťa říká!

Současní politici jsou dokonalou ukázkou mravní zkázy, jsou to bankrotáři, podporují dlužníky a tuneláře, zneuctívají hodnoty, vydírají druhé, nemají úctu k veřejnému majetku, neumí šetřit ani u sebe, jsou nečestní, líní a jejich životy jsou ukázkovým a okázalým mrháním.

Za víc jak 21 let po listopadu 1989 mnoho hodnotných statků z oblasti národního bohatství, jako například historické budovy, tradiční národní výrobky a značky, příroda – zeleň v městech a v chráněných oblastech a v mnoha dalších veřejných oblastech dopadlo ještě hůře, jak za totalitního období 1948 ÷ 1989 za vlády KSČ.

Dokonale současní politici překonali i komunisty, kam se na ně komunisti hrabou ! Například Peter Baude přežila od roku 1811 několik válek, několik systémů, několik vlád, přežila i komunisty, ale nepřežila tak zvané demokraty v údajně právním státě Česká republika po listopadu 1989!