Hybridní automobily – celosvětový podvod na planetu všech automobilek napojených na naftovou lobby!

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Press, Zdroj: PUP BiS ČTK, Vydáno dne: 12. 03. 2011

Nafta za pár desítek let celosvětově bude vyčerpána a benzinové, naftové a hybridní automobily velmi rychle zaniknou a propadnou se do smetiště dějin. Už aby nafta a její lobby zmizela ...

Hybridní automobily – celosvětový podvod na planetu všech automobilek napojených na naftovou lobby!

Dnešní výkřiky většiny automobilek na celém světě – hybridní technologie v automobilech je jen podvodem a neuvěřitelnou komerční bitvou ve vzájemné konkurence mezi sebou, zakrývané údajnou snahou o ekologicky méně závadné automobily. Co ale tato technologie ve skutečnosti přináší automobilovým uživatelům – zákazníkům? Z obecného hlediska vyplývajícího z reklamy a z oblbování celé automobilové veřejnosti to je propagovaný údajný šetrnější vliv hybridních automobilů na životní prostředí a údajné snížení spotřeby klasických paliv benzínu a nafty. Pravda je jen částečná a zcela jinde, než se na první pohled zdá. Tato technologie většině automobilek slouží především k vylepšení komerčního postavení v konkurenci, ke zvýraznění té které na trhu s automobily a hlavně slouží k navýšení trhu v automobilovém průmyslu zcela zásadně jen k vyšším prodejům a ziskům.

Drtivá většina hybridních automobilů v kombinaci elektromotorů se spalovacími motory přináší uživateli - majiteli tohoto automobilu mírné snížení spotřeby klasických paliv benzínu a nafty, to je nesporný fakt. Snížení spotřeby není ale nijak závratné a pokud se uživatel – majitel hybridního automobilu sám od sebe nebude chovat ekologicky, pak takový automobil stejně z víc jak 85% bude poháněn klasickým benzinovým či naftovým agregátem se všemi důsledky, jako u ne-hybridního automobilu. Situace kdy chování uživatele - majitele automobilu není ekologické nastává naprosto standardně, protože celý svět je uspěchaný a žádný uživatel – majitel hybridního automobilu se nebude odlišovat od ostatních majitelů – uživatelů ne-hybridních automobilů. Automobil slouží v drtivé většině k pohodlnější a rychlejší přepravě. Drtivá většina automobilistů spěchá, málo kdo a málo kdy jede s radostí v klidu a v pohodě, bez nutnosti spěchat. Ekologický přínos naší planetě těchto hybridních automobilů je z jejich vlastního reálného systému a provozu nesporně poměrně bezvýznamný.

Zato ekologické zatížení planety výrobou hybridních automobilů oproti klasickým se spalovacími motory je výrazně vyšší! Mnoho nových technologií, mnoho nových materiálů v hybridních automobilech v konečném důsledku ekologicky zatěžují celou planetu natolik, že úspory jež by měly jejich provozem vzniknout, nedosáhnou nejspíš ani k likvidaci vzniklé zátěže při jejich vlastní výrobě!

O nic lépe na tom nejsou čisté elektromobily. Výroba jejich speciálních akumulátorů a ostatních komponentů je opět z hlediska ekologické zátěže velmi závažná a výrazná. K tomu je nutno ještě přidat fakt, že potřebnou elektrickou energii pro dobíjení akumulátorů elektromobilů nikdo nevyrábí a nevyrábí ekologicky nezávadně a nárust spotřeby elektřiny elektromobily nebude nijak zanedbatelně malý a zvýšení ekologického zatížení v tomto propojení též.

Sečteno a podtrženo vše vychází asi tak, že ekologické zatížení celé planety výrobou hybridních automobilů a elektromobilu podle mého názoru bude v konečném důsledku v nejlepším případě jen tak tak vyváženo sníženou ekologickou zátěží provozem hybridních automobilů a elektromobilu oproti klasickým se spalovacími motory. O celkovém výrazném a žádoucím snížení ekologické zátěže planety si můžeme s technologiemi hybridních automobilů a elektromobilů nechat jen zdát.

Zcela jinak na tom je technologie založená na palivových článcích. Jejich vývoj je bouřlivý a kladný vliv na ekologii celé planety je výrazný ve prospěch zásadního snížení ekologické zátěže. Spaluje se „za studena“ vodík a kyslík a odpadem vzniká čistá voda. Výroba a distribuce kapalného vodíku a kapalného kyslíku v současnosti není ještě řádně ekonomicky a ekologicky dořešena, ale to je jen otázkou nedaleké budoucnosti. Existuje mnoho území v oblasti rovníku na naší planetě, kde sluneční energie dopadá na povrch v úžasné intenzitě. Většina těchto území je z hlediska klasických zdrojů průmyslových surovinových a průmyslu zcela bezvýznamná. Zato sluneční energie mají oproti například Evropě neuvěřitelný nadbytek. Nic nebrání v budování solárních elektráren a nic nebrání výrobě kyslíku a vodíku z vody ze sluneční elektrické energie, mimo nežádoucích tlaků a ovlivňování naftovou lobby společně s automobilkami, které této technologii se pochopitelně zuřivě brání. Výroba solární energie a výroba kyslíku a vodíku z vody je z ekologických hledisek naprosto čistá a zde je skutečná budoucnost naší planety. Sluneční energie je z našeho pohledu nevyčerpatelná a vody má naše planeta v oblastech kolem rovníku v moři také dostatek. Jediná ekologická zátěž u této technologie je výroba vlastních solárních panelů, ale ani to nemusí a nebude v dohledné době neřešitelné.

Porovnáme-li současný stav ne zcela ještě optimálně dořešené a vyladěné výroby experimentálních automobilů s pohonem palivovým článkem a vliv na ekologické zatížení, pak snížení ekologické zátěže jejich provozem je již dnes pro celou planetu na rozdíl od hybridních automobilů a elektromobilů poháněnými akumulátory evidentně významně výhodnější. To je budoucnost, ne nafta, ne hybridní automobily a ne elektromobily poháněné akumulátory! Nafta za pár desítek let celosvětově bude vyčerpána a benzinové, naftové a hybridní automobily velmi rychle zaniknou a propadnou se do smetiště dějin. Už aby nafta a její lobby zmizela ...