Oznámení klienta domova seniorů

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BiS ČTK, Vydáno dne: 12. 11. 2010

Poté co jsem tyto „papíry“ odmítl podepsat, mně ředitelka DS s. Málková sdělila že „ na základě dopisu soc. ombudsmany MHMP Mgr. Halové, mně uděluje Napomenutí pro porušování domácího řádu“. Osobně si nejsem vědom porušení žádného „řádu“.

Oznámení.

Opětně si stěžuji na „zvrhlé“ chování ze strany ředitelky „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, „soudružky“ Málkové, jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).

Dne 11.11.2010, mi bylo v 9.00 hod. soc. pracovnici (DS) pí. Stybalovou „oznámeno“ že se mám dostavit v 11.00 hod. k ředitelce DS. Nebyl mi sdělen důvod tohoto „pozvání“, což ostatně nebylo poprvé.

Přítomné pracovnice DS, vedoucí soc. odd. pí. Čížková, pí. Stybalová a hlavně ředitelka s. Málková, po mně „požadovali“ abych podepsal „zápis“ z projednávání stížnosti ze dne 2.11.2010, ve kterém jsem si stěžoval na „chování“ dvou ošetřovatelek, v souvislosti s „agresivním chováním“ klientů DS.

Tento „zápis“ jsem tehdy odmítl podepsat, protože stížnost nebyla prošetřena celá a výpověď svědka „ovlivňovala“ ředitelka DS osobně. Kromě toho, tyto „osoby“ po mně opět chtěli abych podepsal se „zpětnou platnosti“ Dodatek ke smlouvě o poskytování soc. služeb, který výrazně omezuje „právo klienta v souvislosti se stravováním“.

Poté co jsem tyto „papíry“ odmítl podepsat, mně ředitelka DS s. Málková sdělila že „ na základě dopisu soc. ombudsmany MHMP Mgr. Halové, mně uděluje Napomenutí pro porušování domácího řádu“. Osobně si nejsem vědom porušení žádného „řádu“.

Tímto „postupem“ se mně zjevně „opět snaží vyhodit“ s DS.

Jde zřejmě o „domluvu“ mezi Mgr. Halovou a řed. Málkovou a „napomenutí je trest i za to, že jsem si dovolil kritizovat činnost Mgr. Halové, při její poslední kontrole v DS“.

To, co tady proti mně za moji „oprávněnou kritiku“ vedení DS a některých „odpovědných úředníků“ MHMP, ředitelka s. Málková v poslední době „vyvíjí“, to už není „jen psychický nátlak a šikanování“. To už je „psychický teror a snaha vyprovokovat mně k nějakému neuváženému a zoufalému činu“. A až k „něčemu takovému“ opravdu dojde „jste za následky odpovědni i Vy“: MPSV, Vláda ČR (její příslušné výbory), Veřejný ochránce práv a hlavně MHMP, které jsem na toto „ZVRHLÉ JEDNÁNÍ“ léta upozorňoval a kteří jste k „nápravě tohoto stavu nic nepodnikli“

Na vědomí: sdělovací prostředky.

Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.