Nezrušení Dělnické strany Nejvyšším správním soudem ČR

Autor: Vladimír Hučín <hucin@free.cz>, TĂ©ma: Informace od Vladimíra Hučína, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 07. 03. 2009

Mám za to, že premiér Mirek Topolánek by se měl urychleně zamyslet nad draze placenou a nefunkční BIS a zvážit, zda tato již dávno vládě nepřerostla přes hlavu. Jinak se můžeme nadít dalšího soudního fiaska této vlády v případě mnohem závažnějšího a kvalifikovanějšího podnětu Senátu PČR vůči nezákonné a protiústavní činnosti KSČM.

Nebo si Nejvyšší správní soud ČR mazaně předem připravil půdu pro rozhodování o zrušení KSČM, aby ji též zrušit nemusel??? (Pozn. redakce).

Nejvyšší správní soud v Brně, který dne 4. března 2009 nevyhověl vládnímu návrhu na zrušení Dělnické strany, ve svém zdůvodnění uvedl, že vláda nepředložila žádné důkazy o aktivitách této politické strany, které by tento soud opravňovaly k jejímu zákazu. K tomuto se v televizi vyjadřoval naprosto nepřesvědčivě a řekl bych i trapně ministr vnitra Ivan Langer s tím, že extremismus je nutno monitorovat a tak podobně. Pro mne toto jeho tvrzení bylo iritující a to především i z toho důvodu, že jsem byl svého času obviněn, zatčen a vězněn mimo jiné i za to, že jsem údajně občany plašil nebezpečím extremismu.

Rád bych zde upozornil, že správní soud není složen z nějakých „svatoušků“ a je tam i několik lidí, kteří mají máslo na hlavě. Jde o jejich kolaboraci s komunistickou ideologií.

Můj pohled na věc vychází z 10 let zkušeností práce důstojníka BIS na problematice extrémismu. Považuji za užitečné upozornit na zadání vlády (ČSSD), která si v letech 1999-2000 u BIS objednala moje „vyřešení“ (sic!). A to jen z toho důvodu, že jsem ve své práci a i u rehabilitačních soudů veřejně upozorňoval na nebezpečná komunistická rezidua ve státní správě. A zejména na pochybné bezpečnostní prověrky NBÚ udělené některým činitelům v rozporu se zákonem. Takto zadanému úkolu se BIS, spolu s dalšími elitními složkami PČR, mohla doslova přetrhnout. A aktéři tohoto hanebného a super tajného úkolu dokonce dodali nechvalně známému Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a zprofanovanému Okresnímu soudu v Přerově řadu nepravdivých informací vedoucích k mému tajnému sledování, zatčení a uvěznění. Proto je dnes třeba zaměřit pozornost na kvalitu práce BIS, která ze státního rozpočtu požírá miliardové sumy peněz.

V TV zpravodajství vedle ministra vnitra Langera vystoupil i předseda Stálé sněmovní komise pro kontrolu BIS Jeroným Tejc (ČSSD), který veřejnosti sdělil něco v tom smyslu, že je nutno se na to důkladně podívat. Jelikož o způsobu práce v BIS za 10 let něco vím, mohu zde s naprostou jistotou říci, že Tejc předsedá draze placené komisi poslanců, která nejen, že BIS nekontroluje, ale ani kontrolovat nechce. Měl jsem možnost se o tom opakovaně přesvědčit nejen já, ale též senátor Jaromír Štětina, můj někdejší nadřízený ředitel BIS Olomouc Petr Částečka. a další. Prostě situace je taková, že BIS je schopna rozehrávat nejrůznější své nekalé zpravodajské hrátky k udržení zdání své důležitosti. Avšak shromážděním pádných důkazů proti Dělnické straně vládě nepomohla a to i přesto, že BIS má Dělnickou stranu infiltrovanou svými lidmi. Zodpovědnost je především na nechvalně známém řediteli BIS Jiřímu Langovi. Z jeho pověření mluvčí BIS Jan Šubrt vypouští své kouřové clony. A potom už nezbývá čas a energie na práci, která má být ze zákona součástí náplně práce BIS.

Mám za to, že premiér Mirek Topolánek by se měl urychleně zamyslet nad draze placenou a nefunkční BIS a zvážit, zda tato již dávno vládě nepřerostla přes hlavu. Bez tohoto poučení se můžeme nadít dalšího soudního fiaska této vlády v případě mnohem závažnějšího a kvalifikovanějšího podnětu Senátu PČR vůči nezákonné a protiústavní činnosti KSČM.

Oprávněně se musím ptát. Komu to slouží ?

Vladimír Hučín, V Přerově dne 6. března 2009