Stav země není prioritou našich vlád.

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 02. 07. 2008

Stav České země není a po 1948 nikdy nebyl prioritou našich českých vlád ...

Stav země není prioritou našich vlád.

Ve druhé polovině minulého století neomylné vlády (jedné strany) obrovským způsobem zaneřádily naše "srdce evropy" průmyslovými giganty, těžbou uhlí, chemickými fabrikami a tak podobně.

Ještě před sto lety bylo tehdejší naše území přírodní perlou střední Evropy a jakž takž to vydrželo do konce 2. svět. války. Samozřejmě s budováním socialismu docházelo k závažnému zhoršování životního prostředí. Lidé bývalého Československa se neodvažovali protestovat proti politice vlády jedné strany a tak převážně drželi hubu a krok, těch několik málo odvážnějších bylo zatýkáno, vězněno a různými způsoby šikanováno, včetně jejich rodin.

Přišel rok 1989 a mnoho těch, kteří se těšili z možnosti postavit se na vlastní nohy, z možnosti rozhodovat vlastní hlavou a tím být užitečný společnosti, to se většině těch poctivých nepodařilo uskutečnit. Státní úředníci pomáhali hlavně svým známým z minulého režimu, zpravidla za pomoci korupce, kdo se nepřízpůsobil, většinou znechucen opustil oblast soukromého podnikání. Hlásaná pomoc malému soukromému podnikání se ve skutečnosti nekonala. Zelenou dostali kšeftaři, podvodníci a bývalí veksláci, kterým se nabízely nevídané možnosti a to za přihlížení státních úředníků. Drzost těchto osob neměla hranic a během několika roků zmizely miliardové částky na zahraničních účtech.

Co se tedy změnilo? Myslím že velká většina obyvatelstva pouze přistoupila na nabízený materiální přístup k životu a je schopna pro peníze tak zvaně i prodat vlastní rodiče. Málokdo si uvědomuje, že to co prováděly naše vlády a platí to i pro současnou dobu, je do budoucna zničující pro naši zem a naše potomstvo. Dávat za "hubičku" zelené louky nadnárodním společnostem za účelem vybudování průmyslových zón, společnostem, které daně odvádí na zahraniční účty, je neprozřetelné a nabízí se samozřejmě otázka"proč", že by zase korupce? Česká republika je protkána hustou sítí silnic a dálnic (další se staví), zvěři naproti tomu rapidně ubývá životního prostoru. Naše vlády se chovají podle hesla "po nás potopa" .

Kvalitní životní prostředí, mám na mysli čistý vzduch, čistou vodu, půdu a lesy nezamořené toxickými látkami a odpady, to je nesmírně důležité pro život náš a našich potomků. Paradoxní je, že naši nejvyšší představitelé prodávají svěřenou půdu a lesy zahraničním investorům pod populistickým "zajišťováním pracovních příležitostí" a po několika letech se ukáže, že se opět zmýlili (úmyslně?). Mnozí namítnou, a to máme opět vylézt na stromy, nebo žít v jeskyních? No osobně jsem přesvědčen, že budeme-li pokračovat v tomto postupu, stejně i když nechtěně tak skončíme, neboť způsob jakým nabízíme naši zem k podnikání asijským investorům je varující. Asijské národy mají na mnoha místech zničenou, vydrancovanou přírodu. Tempo, jakým jich přibývá v našich zemích je rovněž varující, z vietnamských stánkařů jsou milionáři (snad není třeba vysvětlovat, jak je to možné). Není žádným tajemstvím, že pojídají naše čtyřnohé přátele, jejich maso se podává údajně v asijských jídelnách, za stejným účelem kradou na našich vodách divoké kachny. V poslední době se odhaluje velké množství pěstíren marihuany ve vietnamské režii, začíná to přerůstat přes hlavu. Přichází doba, kdy u nás vypuknou války mezi vietnamskými, balkánskými, ruskými, korejskými, čínskými a japonskými mafiemi, myslíte si, že k tomu nemůže dojít? Nebuďme naivní, uvidíte, že naši lidé budou opouštět vlastní zemi.

Slova o emigraci slýchávám stále častěji.

Adin Vyhlídka, Přerov.