Senátor Štětina chce podat trestní oznámení na Bezpečností informační službu

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Politické páky, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 05. 05. 2008

Vážený pane doktore JUDr. Zachystale. Dne 4. 3. 2008 Vám příslušné oddělení Senátu na mou žádost předalo řadu utajených materiálů, které jsem získal při výkonu funkce senátora. Tyto materiály přinášejí jasné důkazy o tom, že se Bezpečnostní informační služba protiprávně podílela na kriminalizaci Vladimíra Hučína a přímo spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení v Hučínově záležitosti. Přes závažnost mých upozornění jste na fakta v materiálech uvedená dosud nereagoval!

20080505-tz-stetina
hdrSenátor Štětina chce podat trestní oznámení na

Bezpečností informační službu

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

    Senátor Štětina hodlá učinit trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s podezřením, že se někteří důstojníci BIS dopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Senátor Jaromír Štětina opakovaně požádal dopisem JUDr. Michala Zachystala, náměstka obvodního st. zástupce v Praze 1, aby byl vyslechnut ve věci podezření, že se BIS protiprávně podílela na kriminalizaci Vladimíra Hučína a přímo spolupracovala s orgány činnými  v trestním řízení v Hučínově záležitosti.  Listiny, které svědčí o přímé spolupráci BIS s okresní policií a okresním státním zastupitelstvím v Přerově, předal senátor Štětina státnímu zástupci  již 4. března 2008. 

Hučína šikanovali několik let. Skoro rok seděl jako nevinný za mřížemi ve vyšetřovací vazbě.  BIS a přerovské orgány činné v trestním řízení na něj společně vykonstruovaly obvinění ze sedmi trestních činů. Ze všech byl soudy plně očištěn.  Kdo a proč chtěl Hučína zničit?“ táže se senátor Štětina.

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

V Praze dne 5. 5. 200

Příloha: Dopis senátora Štětiny JUDr. Michalu Zachystalovi ze dne 5. 5. 08

hdr

Vážený pan

JUDr. Michal Zachystal

náměstek obvodního st.zástupce

Obvodní státní zastupitelství Praha 1

Nábř. E. Beneše 3

118 00 Praha 1


Vážený pane doktore,

již dne 15. ledna 2008 jsem Vás požádal, abych byl vyslechnut ve věci zasahování Bezpečnostní informační služby do trestní kauzy Vladimíra Hučína. Dne 19. února jste mi odpověděl, že nepovažujete moje podání za nezbytné; odvoláváte se přitom na odbor inspekce Bezpečnostní informační služby, který moje podezření údajně nepotvrdil.

Dne 4. 3. 2008 Vám příslušné oddělení Senátu na mou žádost předalo řadu utajených materiálů, které jsem získal při výkonu funkce senátora. Tyto materiály přinášejí jasné důkazy o tom, že se Bezpečnostní informační služba protiprávně podílela na kriminalizaci Vladimíra Hučína a přímo spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení v Hučínově záležitosti. Přes závažnost mých upozornění jste na fakta v materiálech uvedená dosud nereagoval.

Rád bych Vás, vážený pane doktore, informoval, že jsem byl ve věci podezření z jakéhosi blíže neurčeného trestného činu dne 30. 4. 2008 vyslýchán dvěma důstojníky ostravské policie, kteří se zajímali, odkud unikly tajné spisy, které jsem Vám v souladu se zákonem předal. Překvapuje mne, že celý případ těchto spisů byl předán státnímu zastupitelství v Olomouci, právě tomu zastupitelství, které se na protiprávní konstrukci obvinění Vladimíra Hučína také podílelo.

Prosím Vás, jako příslušného státního zástupce, abyste ke snahám o zjištění původu zmíněných důkazů přidal snahu o prošetření závažných informací, které tyto důkazy přinášejí.

Znovu Vás, vážený pane doktore, žádám, abych byl Vámi v této věci vyslechnut. Při té příležitost bych k Vašim rukám rád učinil trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s podezřením, že se někteří důstojníci BIS dopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

S přáním všeho dobrého

Jaromír Štětina

senátor

V Praze dne 5. května 2008

Kopie: JUDr. Renata Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

Komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR