Dvojí metr ve Straně zelených?

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Zelení inženýra Petra Uhla, Zdroj: PUP ČTK BIS E-MAIL, Vydáno dne: 20. 07. 2005

Já se opravdu nemohu smířit s tím, že jsem ve straně, jejíž členové takovéto chování (Jan Wunsch a jeho veřejného fyzického napadení těhotné ženy) tolerují jenom proto, že se jim to zrovna tak hodí.

Dvojí metr v SZ?

Velmi mne znepokojuje stav SZ, který ukazuje, jak díky nás stále se zostřující vnitřní spor požírá natolik, že nejsme již ani schopni reflektovat závažné prohřešky členů SZ nejen proti duchu SZ, ale chování slušných lidí vůbec. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, jak je možné, že předsednictvo SZ není schopno (kromě několika výjimek – J. Beránek, J. Ulbrychová) vyjádřit se k případu Jana Wunsche a jeho veřejného fyzického napadení těhotné ženy, naopak až podezřele mlčí. Nedovedu si vysvětlit, že předseda URK, který byl činu přítomen vůbec nepovažoval za nutné tento reflektovat a naopak se hrdinsky vymlouvá (ne nadarmo se jmenuje P. Hrdina!) ze zaujetí jakéhokoliv stanoviska. A naopak pan Wunsch stále sedí v sekci pro lidská práva a rozhoduje, kdo jiný v ní bude sedět s ním.

Nemohu říci, že mne překvapuje jednání a pěstní výkony pan Wunsche, koneckonců jsem byla na památné rajčatové RR, kdy se pan Wunsch strefoval touto zeleninou do Jany Ulbrychové a jejího syna. Ale co mne překvapuje, to jsou reakce jinak horlivých strážců morálky a etiky v SZ, kteří jednání a čin pan Wunsche nepovažují za nic závažného a to hlavně proto, že se nekonalo na schůzi, ale až po schůzi.

Takže mne napadá na toto téma několik otázek:

  1. V případě, že by se toto napadení konalo na schůzi, bylo by posuzováno jinak? Pokud ano, tak je to vlastně návod – tj. na schůzi se chovejte kluci slušně a po schůzi ty holky klidně mlaťte. Ale až po schůzi, to už zřejmě nejste členy SZ, která hlásá do světa, jak jí leží na srdci práva utlačovaných žen a menšin.

  2. Je takovéto chování vstupenkou do pevně hájených hradeb sekce pro lidská práva? Jak je vidět, když měl zájem Jiří Lom stát se členem této sekce, tak to byl právě pan Wunsch a pan Uhl, kteří s jeho vstupem zuřivě nesouhlasili, protože prý řekl panu Wunschovi v minulosti, že je „svině“. To znamená, že takováto slova se nemají říkat, ale chovat se dle obrazce odpovídajícímu tomuto slovu lze. A pan Wunsch je zřejmě v této sekci, do níž je vstup přísně hájen, na pozorování – tj. na základě vzorců jeho chování ostatní posuzují, jak by ta lidská práva neměla být porušována. Nebo že by kozel zahradníkem? Spíše by mne zajímalo, jak se s podobnými vzorci chování, vyrovnávají jiní obhájci lidských práv, kteří s ním v této přísně hájené sekci sedí.

  3. Opravdu mi mohou všichni, kteří se snaží čin pana Wunsche překvapivě bagatelizovat, zaručit, že jejich přístup k takovémuto chování člena SZ, není ovlivněn příslušností pana Wunsche ke skupině podporující pana Bursíka? Nemohu si pomoci, ale kdyby se podobného činu dopustil kupříkladu Jiří Lom, pevně věřím tomu, že by již v SZ nebyl i přičiněním ohnivých filipik pana Uhla a přísným postupem ÚRK.

Uvědomují si opravdu lidé, kteří se takto chovají, že zavádějí v SZ velmi nebezpečný precedens a že se celá záležitost může velmi celé SZ vymstít? Tj. až se to bude hodit protivníkům mimo stranu ( ano i takové kupodivu máme), že tuto příhodu rádi použijí a postup SZ bude určitě hodnocen negativně.

  1. A nemohla si za to vlastně ta osoba podivného původu, co chodí těhotná do hospody, nakonec sama? Bohužel i takovéto poznámky lze na veřejných fórech SZ slyšet a to je taktéž velmi alarmující, před dvěma lety jsme se byli schopni na veřejných fórech bouřlivě dohadovat o feminismu a machismu atd., dnes řada z nás nepovažuje za odsouzeníhodné zbití těhotné ženy. I to o něčem zahnívajícím v této straně vypovídá a já se opravdu nemohu smířit s tím, že jsem ve straně, jejíž členové takovéto chování tolerují jenom proto, že se jim to zrovna tak hodí.

Kateřina Dubská

Předsedkyně ZO Nový Lískovec

Místopředsedkyně městské rady SZ v Brně

Předsedkyně správní rady Nadačního fondu Verda – NF se zabývá podporou romských studentů